LOTS OF EBOOKS. 100 % FREE

Welcome to your friendly neighborhood library. We have more than 50,000 free ebooks waiting to be discovered.

tidslinje norsk historie

Norsk middelalder - 1/3 - Oversikt Norsk middelalder (ca. 800-1500) inkluderer her vikingtiden (ca. 800-1066) med grunnleggelsen av kongeriket (Harald Hårfagre), ...

Norges tidslinje 500-1800 tallet Skole greier.

NATOs historie -- video tidslinje (NATO video timeline NORWEGIAN) Fra underskrivingen av Den nord-atlantiske traktat i april 1949, gjennom hele den kalde krigen, til Berlin-murens